Sứ Mệnh

PTT cung cấp thông tin thị trường có giá trị với nguồn lực toàn cầu và mạng lưới tìm nguồn cung ứng rộng khắp, cung cấp nguyên liệu chất lượng tốt cho thức ăn, thực phẩm và nông nghiệp từ các đối tác sản xuất / kinh doanh có uy tín trên toàn thế giới.

PTT Trading Service Co., Ltd
(Vietnam Address)

462, Pham Thai Buong Street,

(R3-37 My Toan 1 - H4), Phu My Hung,

Tan Phong Ward, District 7,

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84) 286 6868 5888

Singapore Office:

Blk 457, Pasir Ris Drive 4, #09-305
Singapore 510457

Contact: (+84) 903 077 931

Email: jeffreypang@pttgroup.org